Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Voorafgaand

1.1 Deze website wordt beheerd door Cobelal NV - divisie Cofabel, met maatschappelijke zetel te Aarschotsesteenweg 84, 3012 Wilsele, België met ondernemingsnummer 0408.456.706 hierna genoemd “Cofabel” en John Deere GmbH & Co KG, met maatschappelijke zetel te John Deere Strasse 70, 68163 Mannheim, Duitsland, met ondernemingsnummer DE…, hierna genoemd “John Deere”.

1.2 De inhoud van de website is eigendom van de onder punt 1.1 genoemde ondernemingen.

1.3 De gebruiksvoorwaarden van deze website vind u hieronder in detail. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bent u het niet eens met deze gebruiksvoorwaarden? Dan vragen we u om de website te verlaten.

2. De inhoud van de website

2.1 Cofabel en John Deere stellen de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Echter, zij kunnen niet garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook staan we niet in voor eventuele fouten of storingen in de werking van de website. De informatie op deze site werd te goeder trouw opgenomen maar is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Wordt er op de website verwezen naar producten of diensten? Dan is dat geen garantie dat we dat product of die dienst ook verkopen of leveren.

2.2 Voor zover wettelijk toegestaan, zijn Cofabel en John Deere, de bedrijven die aan Cofabel en John Deere gelinkt zijn en hun directieleden en werknemers niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de website. Hetzelfde geldt voor bezoeken van andere webpagina’s, die aan de website gekoppeld zijn.

Wij zijn dus o.a. niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit:

  • Handelingen die ingegeven zijn door informatie die u vindt op de website, zoals, doch niet beperkt tot: informatie over de producten;
  • Storingen in het gebruik van de website, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software;
  • Onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie;
  • Het gebruik van websites, waarop u via een link op onze website terechtkomt, zoals, doch niet beperkt tot de webshops, waar u via een link op onze website terecht komt;
  • Inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn van deze website.

3. Externe links

3.1 Op diverse plaatsen op deze website krijgt u mogelijk automatische links aangeboden naar andere websites, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. Cofabel en John Deere hebben niet noodzakelijk een band met deze sites of met de eigenaars ervan. We zijn dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere webpagina’s, noch voor de informatie die u erop vindt.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren toe aan Cofabel en/of John Deere. Of ze werden opgenomen met de toestemming van de respectieve eigenaars.  Die intellectuele eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en/of merkrechten op alle teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en andere materialen waar een intellectueel eigendomsrecht op zou kunnen bestaan.

4.2 John Deere’s groen en gele kleurenschema, het symbool van het springende hert en John Deere zijn geregistreerde handelsmerken van Deere & Company.

4.3 Het is verboden om geheel of delen van de inhoud van deze website te gebruiken, zonder dat u daarvoor expliciete en schriftelijke toestemming kreeg van Cofabel, de aan haar gelinkte bedrijven of John Deere.

U mag, na de verkregen toestemming,  informatie van de website enkel overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een gedeelte van de website printen, downloaden of verspreiden. Opgelet: u bent wel verplicht om in alle kopieën een copyright vermelding op te nemen. Twijfelt u of uw gebruik van de informatie aan deze voorwaarde voldoet? Mail uw vraag dan naar legal@aveve.be.

4.4 Verdelers van de onder het eerste en tweede punt vermelde bedrijven hebben permissie om materiaal, gepubliceerd op deze website, elektronisch te kopiëren en daar geprinte kopieën van te maken ten voordele van en voor gebruik door hun klanten en potentiële klanten, op voorwaarde dat zowel de copyright-notitie als de permissie-notitie daarop tot uiting komen en mits de materialen niet worden veranderd.

4.5  Behalve wat hier uitdrukkelijk wordt toegestaan, kan de overdracht van materiaal uit deze website niet worden uitgelegd als goedkeuring van een licentie van enig type onder enig patent, copyright of handelsmerk in bezit van, of onder controle van de onder punt 1 vermelde bedrijven.

5. Persoonsgegevens en privacy

Staat u op het punt om uw persoonsgegevens in te vullen op deze website? Lees dan eerst aandachtig onze privacyverklaring. Dat document is van toepassing op de behandeling van uw persoonlijke gegevens, die u aan ons bezorgt of die wijzelf verzamelen.

6. Vragen en klachten

Cofabel en John Deere willen dat uw websitebezoek vlekkeloos verloopt. Heeft u dus een vraag of een klacht over de website? Neem dan zeker contact op via mail via info@cofabel.be Of contacteer ons schriftelijk via:

CofabelRue de Villers 344520 Wanze (Vinalmont)

of

CofabelPeperstraat 4A3071 Erps-Kwerps

of

Cobelal - Divisie Cofabel (maatschappelijke zetel)Aarschotsesteenweg 843012 Leuven (Wilsele)

7. Ter aanvulling

7.1 Cofabel en John Deere hebben het recht om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de website en/of in de gebruiksvoorwaarden ervan. Dat mag zonder voorafgaande kennisgeving.

7.2 Zowel het gebruik van de website als de gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen in verband met deze website worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leuven.

Officiële John Deere invoerder voor België

Peperstraat 4 A, B-3071 Erps-Kwerps, Belgium

Tel: +32 (0)2 759 40 93

Fax: +32 (0)2 759 99 28

info@cofabel.be

https://cofabel.be/

Officiële John Deere invoerder voor België

Hille-Zuid 2, B-8750 Zwevezele, Belgium

Tel: +32 51 747 843

info@cofabel.be

https://cofabel.be/

Officiële John Deere invoerder voor België

Rue de Villers 34, B-4520 Vinalmont, Belgium

Tel: +32 85 616 200

info@cofabel.be

https://cofabel.be/