Privacy en Gegevens

OP DEZE PAGINA KAN JE MEER INFORMATIE VINDEN OVER HOE WIJ MET JOUW GEGEVENS OMGAAN. DEZE INFORMATIE IS HIERONDER OPGEDEELD IN DE VOLGENDE VIER LUIKEN: 

 

 1. Privacyverklaring gegevensverzameling website
 2. Privacyverklaring Cofabel - gegevensverzameling  eindklanten en prospecten
 3. Privacyverklaring Cofabel - gegevensverzameling leveranciers en dealers
 4. Privacyverklaring inzake gegevens van MOONDA"

 

 

1. PRIVACYVERKLARING GEGEVENSVERZAMELING WEBSITE

Deze website wordt gegeven door Officiële John Deere invoerder voor België, hierna naar verwezen als "ons Bedrijf"

Dit privacybeleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden en alle andere documenten waarnaar wordt verwezen) is van toepassing op de manier waarop ons Bedrijf gegevens verzamelt, gebruikt, onderhoud en openbaar maakt, die van de gebruikers (elk een "Gebruiker") of deze website ("Site") worden verzameld. Dit privacybeleid is van toepassing op de Site en alle producten en diensten die door ons Bedrijf worden aangeboden.

Informatie die we mogelijk van u kunnen verzamelen

Ons Bedrijf kan mogelijk de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Wij kunnen mogelijk op diverse manieren persoonlijke identificatiegegevens (ook naar verwezen als Persoonsgegevens) van Gebruikers verzamelen, inclusief maar niet beperkt to, wanneer Gebruikers onze Site bezoeken, inschrijven voor de nieuwsbrief, een formulier invullen en in verband met andere activiteiten, diensten, functies of informatiemiddelen die we op onze Site beschikbaar stellen. Gebruikers kunnen altijd weigeren persoonlijke identificatiegegevens te geven, behalve als dit hen ervan weerhoudt aan bepaalde aan de Site gerelateerde activiteiten deel te nemen.
 • Niet-persoonlijke identificatiegegevens
 • We kunnen mogelijk automatisch niet-persoonlijke identificatiegegevens over Gebruikers verzamelen als zij interactief bezig zijn met onze Site. Niet-persoonlijke identificatiegegevens kan mogelijk bestaan uit de naam van de browser, het type computer en technische informatie over manieren van de Gebruikers om verbinding te maken met onze Site, zoals het gebruikte besturingssysteem en de serviceproviders voor internet en andere gelijke informatie.
 • Cookies van webbrowser
 • Onze Site kan mogelijk "cookies" gebruiken om de gebruikservaring te verbeteren. De webbrowser van een Gebruiker plaatst cookies op hun vaste schijf voor registratie-opslagdoeleinden en soms om informatie over ze te registreren. Een Gebruiker kan mogelijk de webbrowser instellen om cookies te weigeren of, om u te waarschuwen als cookies worden verzonden. Als dit doen, let dan op dat sommige delen van de Site mogelijk niet goed functioneren. Raadpleeg onze Cookiebeleid voor meer informatie

Hoe gebruiken wij verzamelde informatie

Ons Bedrijf kan mogelijk voor de volgende doeleinden persoonlijke informatie van de Gebruiker verzamelen en gebruiken:

 • Om klantenservice te verbeteren

Met informatie die u levert, kunnen wij op de verzoeken aan onze klantenservice reageren en efficiënter behoeften ondersteunen.

 • Om gebruikservaring te verpersoonlijken

We kunnen informatie in het aggregaat mogelijk gebruiken om te begrijpen hoe onze Gebruikers, als een groep de diensten en informatiebronnen gebruiken die op onze Site worden gegeven.

 • Om onze Site en onze diensten te verbeteren

Wij kunnen mogelijk feedback gebruiken die u geeft, om onze producten en diensten te verbeteren. Wij kunnen mogelijk uw persoonsgegevens gebruiken om details te krijgen over websitestatistieken en verkeer naar onze Site, om de algehele werking van onze Site te verbeteren.

 • Om een promotie, wedstrijd, onderzoek of andere Sitefunctie uit te voeren

Om Gebruikers informatie te sturen waarmee zij akkoord zijn gegaan om deze te ontvangen inzake onderwerpen waarvan wij denken dat zij mogelijk interessant zijn voor ze. Wij kunnen mogelijk ook sociale invoegtoepassingen gebruiken om u een nog betere ervaring met onze Site te geven.

 • Om periodiek e-mails te verzenden

Wij kunnen mogelijk het e-mailadres gebruiken om op hun query's, vragen en/of andere verzoeken te reageren.

 • Om promotionele e-mails te verzenden

We kunnen Gebruikers mogelijk e-mails sturen die bedrijfsnieuws, updates, gerelateerde product- of service-informatie, enz. kunnen bevatten.  Wij zullen dit alleen doen als de Gebruiker zich aanmeldde om dergelijke communicaties te ontvangen of waar de communicaties met alleen met betrekking tot gelijke producten en diensten zijn. Als op elk willekeurig moment de Gebruiker wil uitschrijven van de ontvangst van toekomstige e-mails, plaatsen we onderaan elke e-mail instructies voor uitschrijving of kan de Gebruiker mogelijk contact met ons opnemen via  [Contact_email_adress].

 • Om ander promotioneel materiaal te verzenden

Wij kunnen mogelijk ook via andere middelen contact opnemen met Gebruikers met promotioneel materiaal, zolang dit wettelijk is (we kunnen mogelijk bijvoorbeeld tekstberichten verzenden naar Gebruikers, als zij hiervoor zijn ingeschreven).  Als u dergelijke communicatie niet wenst te ontvangen, kunt u een e-mail naar ons verzenden, [Contact_email_adress].

Hoe wij uw persoonsgegevens opslaan

Alle informatie die u ons geeft, wordt op onze beveiligde servers opgeslagen. Waar u van ons een wachtwoord hebt gekregen (of hebt gekozen) waarmee toegang hebt tot bepaalde delen van onze Site bent u ervoor verantwoordelijk dat dit wachtwoord vertrouwelijk wordt gehouden. Wij vragen u een wachtwoord met niemand te delen.

De informatie die op deze website wordt verzameld door Officiële John Deere invoerder voor België, wordt alleen voor de benodigde tijdsduur opgeslagen en zal worden verwijderd na [tijdsduur beperkingsbeleid gegevensopslag] maanden als het niet meer nodig is.

 

HOE WE UW INFORMATIE BESCHERMEN

Wij passen geschikte gegevensverzameling, opslag- en verwerkingspraktijken en beveiligingsmaatregelen toe om bescherming te bieden tegen onbevoegde toegang, wijziging, bekendmaking of vernietiging van uw perssonsgegevens, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en gegevens die op onze Site zijn opgeslagen.

Uw persoonsgegevens delen

Wij zullen de persoonlijke identificatiegegevens van Gebruikers niet aan anderen verkopen, verhandelen of verhuren. Wij kunnen mogelijk generiek, geaggregeerde, demografische informatie, die niet is gekoppeld aan enige persoonlijke identificatiegegevens betreffende bezoekers en gebruikers, voor de hierboven uitgelijnde doeleinden delen met onze bedrijfspartners, vertrouwde dochterondernemingen en adverteerders.

 

WEBSITES VAN DERDEN

Gebruikers kunnen mogelijk op onze Site advertenties of andere content vinden die zijn gekoppeld met sites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsoren, licentiegevers en andere derden. Wij hebben geen controle over de content of koppelingen die op deze sites verschijnen en wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden ingezet door websites die aan of vanaf onze Site zijn gekoppeld. Daarnaast, kunnen deze sites en diensten, inclusief hun content en koppelingen, mogelijk constant veranderen. Deze sites en diensten kunnen mogelijk hun eigen privacybeleid en beleidslijnen voor klantenserivce hebben. Bladeren en interactie op een andere website, inclusief websites die een koppeling naar onze site hebben, is onderworpen aan de eigen voorwaarden en beleidslijnen van die website.

Uw rechten

U hebt het recht ons te vragen niet uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te verwerken. We zullen u meestal informeren (alvorens we uw gegevens verzamelen) als e uw gegevens voor dergelijke doeleinden willen gebruiken of, als we de bedoeling hebben uw informatie voor die doeleinden aan derden willen bekendmaken. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen.  U kunt ook het recht op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via [Contact_email_adress].

Toegang tot informatie

De Wet geeft u het recht toegang te nemen die over uw wordt bewaard. Uw recht op toegang kan volgens de Wet worden uitgeoefend. Elk toegangsverzoek moet worden gemaakt aan Officiële John Deere invoerder voor België. U kunt dit recht op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via  [Contact_email_adress].

Veranderingen aan dit privacybeleid

On Bedrijf heeft de beoordelingsvrijheid om op elk moment dit privacybeleid bij te werken. Als we dit doen zullen we de datum van update onderaan op deze pagina herzien. Wij moedigen Gebruikers aan om regelmatig deze pagina voor veranderingen te controleren, om geïnformeerd te blijven over hoe wij helpen de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen. U bevestigd en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om regelmatig dit privacybeleid te bekijken en u bewust te maken van aanpassingen.

Uw aanvaarding van deze voorwaarden

Door deze Site te gebruiken, geeft u aan dat u dit beleid aanvaardt. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, gebruik dan niet onze Site. Uw doorgaande gebruik van de Site na het plaatsen van de veranderingen aan dit beleid, zal als uw aanvaarding van deze veranderingen worden gezien.

 

 

2. PRIVACYVERKLARING EINDKLANTEN EN PROSPECTEN

Laatste update privacyverklaring: 6 juni 2018

Bij Cofabel, een divisie van Cobelal NV, hechten we belang aan de privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van eenieder van wie we persoonsgegevens verzamelen. Deze privacyverklaring heeft de bedoeling u als eindklant en prospect te informeren over hoe we bij Cofabel zorg dragen voor uw persoonsgegevens en hoe we deze verwerken.

​1​ Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring geldt voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door Cofabel van eindklanten en prospecten.

​2​ Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Cobelal NV - divisie Cofabel, gevestigd te Aarschotsesteenweg 84, 3012 Wilsele (België) met ondernemingsnummer 0408.456.706 (hierna ‘Cofabel’ genoemd) is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Binnen de groep van ondernemingen waartoe Cofabel behoort, is een functionaris voor de gegevensbescherming benoemd. Deze functionaris houdt toezicht op de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de functionaris op privacy@cofabel.be.

Tezamen met ons zijn John Deere International GmbH, 8200 - Schaffhausen, Zwitserland en onze Belgische John Deere agenten ook verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor informatie over de doelstellingen van John Deere voor het verwerken van van informatie (en de wettelijk basis), over de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, ontvangers van persoonsgegevens, gegevensoverdracht mechanismen, of de rechten van betrokkenen, gaat u naar de lange versie van het privacybeleid op de landspecifieke website van John Deere op www.johndeere.com/privacy.

​3​ Welke persoonsgegevens verwerken we van u als eindklant of prospect?

In dit onderdeel leggen we uit welke gegevens we bij Cofabel van prospecten en eindklanten die aankopen doen bij ons en bij de JD agenten kunnen verwerken, waarvoor we dat doen en op basis waarvan we dat doen. Daarnaast wordt ook aangegeven hoe lang we uw gegevens bewaren.

​3.1​ Klantenbeheer en -administratie, garantiebeheer en sales

Welke gegevens?

In het kader van ons klantenbeheer en -administratie, garantiebeheer en onze sales acties kunnen we van u als eindklant de volgende gegevens verzamelen: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, taal, bedrijfsactiviteit , aankoopgeschiedenis (serienummer aangekochte machines, merk, pk’s, productiejaar, datum van levering,...), historiek van garantie aanvragen (gerecupereerde kosten, aantal eerdere herstellingen en interventies), informatie over het machinepark (welke tractoren en andere gelijkaardige machines), land-en tuinbouw gegevens (hoeveel hectares grond,...), en betalingshistorie (openstaande facturen,...).

Van prospecten kunnen we volgende persoonsgegevens verzamelen: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, taal, bedrijfsactiviteit , informatie over het machinepark (welke tractoren en andere gelijkaardige machines).

Deze gegevens worden door ons of door onze agenten  rechtstreeks via u verzameld wanneer u contact opneemt met ons of uw agent, wanneer u zich inschrijft voor het tijdschrift “De Voor/Le Sillon” of een aankoop doet,...

 

Voor welke doelen kunnen we deze gegevens verwerken?

We kunnen voorgemelde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Algemene klanten- en prospecten administratie
 • Beheer van bestellingen en leveringen
 • Waarschuwen van klanten voor terugroepacties
 • Indien u daartoe toestemming hebt gegeven, voor het versturen van ons magazine De Voor/Le Sillon
 • Opvolgen van de garantieperiode en garantieclaims en herstellingen beheren
 • Versturen van tevredenheidsenquêtes, “satisfaction first enquêtes”, nadat u een John Deere machine heeft aangekocht
 • Beheren van inschrijvingen in fabrieksbezoeken en demo’s
 • Sales acties opvolgen: wanneer is een klant of prospect gecontacteerd, wanneer heeft klant/prospect een demo gevolgd, wanneer is klant/prospect bezocht,...
 • Op anonieme basis onderzoek naar trends in het aankoopgedrag van klanten en anonieme verkoopstatistieken opmaken
 • Contact onderhouden met onze Belgische John Deere agenten en de buitenlandse agenten van John Deere in verband met verkochte machines: bijvoorbeeld, stel dat u als Belgische klant bij een niet-Belgische agent een machine aankoopt maar uw machine wil laten herstellen, dan kan de niet-Belgische agent met ons of een van onze agenten contact opnemen zodat uw machine in België kan hersteld worden.

Wij verwerken de hierboven vermelde gegevens op basis van ons rechtmatig belang om te ondernemen en omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de koopovereenkomst met eindklanten: zonder deze verwerking kunnen wij geen bestellingen beheren, bestellingen leveren, garantieperiodes opvolgen, terugroepacties uitvoeren,...

Voor het versturen van de tevredenheidsenquêtes baseren wij ons op ons rechtmatig belang om te ondernemen, op die manier kunnen wij en onze agenten namelijk onze diensten naar de toekomst toe verbeteren. Het laat John Deere ook toe haar producten te verbeteren op basis van uw feedback. Indien u geen enquêtes meer wenst te ontvangen kan u ons of uw agent daarover informeren. Verder hebben we ook een rechtmatig belang om op anonieme basis onderzoek te doen naar trends in het aankoopgedrag van eindklanten om zo het aanbod en onze diensten zo goed mogelijk daaraan aan te passen.

Het magazine “De Voor/Le Sillon” sturen we enkel aan u, als u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om aan u per post nieuwsbrieven en marketingmateriaal over de producten en diensten van John Deere te bezorgen. Het verlenen van toestemming is optioneel en kan te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken voor de toekomst. U heeft op elk moment het recht om zich te verzetten tegen het ontvangen van dit magazine. Op de achterzijde van het magazine is aangegeven hoe u dit kan doen; u kan namelijk met ons of met uw JD agent contact opnemen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We houden de gegevens niet langer bij dan nodig voor het realiseren van de hoger vermelde doeleinden. Van zodra uw gegevens niet meer nodig zijn, worden deze onmiddellijk verwijderd.

​3.2​ JDLink en My John Deere

Wanneer u bij ons of bij uw agent een John Deere machine (veelal tractoren) aankoopt kan u gelijktijdig of later een ISG-telematica-abonnement (JDLink) afsluiten met John Deere. Dit abonnement houdt in dat de Telematica gateway geïncorporeerd op uw machine geactiveerd wordt, waarmee u informatie over uw machine, het gebruik van uw machine en agronomische informatie kan ontvangen. U kan deze informatie raadplegen en gebruiken door een account aan te maken op het online platform ‘MyJohnDeere.com’, een website beheerd door John Deere.

Voor meer (privacy)informatie met betrekking tot zowel JDLink en MyJohnDeere.com, verwijzen wij u door naar het John Deere - ISG-telematica abonnement (JDLink) dat u heeft afgesloten met John Deere en de website van MyJohnDeere.com.

Deelt u de gegevens verzameld via JDLink en opgenomen in MyJohnDeere.com met ons?

Zoals ook vermeld is in de ISG-telematica-overeenkomst kan u er zelf voor kiezen om Cofabel of uw JD agent toegang te geven tot de gegevens die via JDLink verzameld worden over uw machine en de gegevens die opgeslagen zijn in uw My John Deere account. Het voordeel hiervan is dat wij of uw agent op deze manier uw apparatuur vanop afstand kunnen onderhouden en diagnoses kunnen stellen. Zo kunnen wij dan onder andere uw apparatuur updaten, repareren of assistentie bieden. Als u ons toegang wenst te geven of onze toegang wenst in te trekken kan u daarvoor contact opnemen met John Deere (zie hiervoor uw ISG-telematica-overeenkomst).

Hieronder geven we mee tot welke gegevens wij toegang verkrijgen en wat wij met deze gegevens doen.

Welke gegevens?

Indien u ons toegang geeft, hebben wij toegang tot de volgende gegevens: locatiegegevens van de machine, machinegegevens (serienummer), gebruik machine (verbruik, bedrijfstijd, brandstofpeil, antidiefstal instellingen, temperatuur koelmiddel, onderhouds en reparatie historiek, toerentallen,...), taken ingegeven in de machine door u (vordering taken, geplande taken), agronomische gegevens (veld begrenzingen, vochtigheid,...), handmatig door u toegevoegde informatie in het My John Deere platform (bijvoorbeeld omgevingsfactoren zoals de temperatuur en vochtigheidsgraad).

Voor welke doelen gebruiken wij deze gegevens?

Als u ons toegang geeft tot deze gegevens gebruiken wij deze voor de volgende doeleinden:

 • Vanop afstand uw apparatuur onderhouden en diagnoses stellen van uw machines (updates installeren, reparaties uitvoeren,...)
 • Het bieden van agronomische ondersteuning (welk moment is het meest geschikt om bepaalde handelingen uit te voeren op uw veld,...)
 • Het opvolgen van uw machinepark (bijvoorbeeld opvolgen wanneer uw ISG-telematica-abonnement vervalt en u daarover informeren)

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Zolang u via John Deere ons het recht om toegang te hebben tot uw gegevens niet intrekt, blijven uw gegevens zichtbaar voor ons.

​4​ Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?

We verkopen in geen geval uw gegevens door aan derden.

Verder delen wij in het kader van ons klantenbeheer, de garantieopvolging, de tevredenheidsenquêtes en het versturen van het magazine “De Voor / Le Sillon” uw gegevens met onze Belgische JD agenten, John Deere International GmbH, 8200 - Schaffhausen, Zwitserland, Deere & Company, One, John Deere Place, Moline, IL 61265, USA en haar dochterondernemingen in België (zie lijst met vestigingen op: https://www.deere.com/en/our-company/about-john-deere/worldwide-locations/). Dit zodat zowel John Deere als alle John Deere agenten u in de toekomst van dienst kunnen zijn (legitiem belang voor het waarborgen van de continuïteit van de bedrijven).

Ook kunnen we uw gegevens delen met de vennootschappen binnen de groep (Groep AVEVE) waartoe Cofabel behoort. Dit om de klantenadministratie te centraliseren. Voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen wij ook gegevens delen met derden (zoals datacenters en softwarebeheerders). Om uw privacy te beschermen hebben wij met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer wordt gewaarborgd. Ook kunnen we uw gegevens delen met externe partners met het oog op het up-to-date en correct houden van uw gegevens. Wanneer u bijvoorbeeld twee maal opgenomen bent in onze databank (met verschillende gegevens) zal deze partner ons dit aangeven zodat wij uitsluitend de correcte gegevens van u bewaren. Op die manier kunnen we vermijden dat we u aanspreken met een verkeerde naam of contacteren op een foutief e-mailadres of adres.

​5​ Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Cofabel neemt de bescherming van uw persoonsgegevens en uw vertrouwen in ons serieus. Daarom ondernemen wij alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo slagen we de door u verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Bovendien is ons personeel op de hoogte gebracht van deze privacyverklaring en van alle toepasselijke interne richtlijnen die werden uitgevaardigd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Zij zijn bovendien verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wanneer wij uw gegevens onderbrengen in databases/webapplicaties en andere systemen aangeleverd door John Deere zorgt ook John Deere ervoor dat uw persoonsgegevens en machinegegevens veilig zijn. Zo heeft John Deere een informatie- en data-beveiligingsprogramma geïmplementeerd dat administratieve, technische en fysieke controles bevat om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Zo gebruikt John Deere bijvoorbeeld encryptie technologieën om uw financiële informatie te beveiligen wanneer het verzonden wordt via het internet. U kan meer lezen over het beveiligingsbeleid van John Deere via: https://www.deere.com/en/privacy-and-data/

​6​ Hoe kan u ons een vraag stellen of uw rechten uitoefenen?

​6.1​ Welke rechten heeft u?

U hebt het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in de persoonsgegevens die we bij Cofabel over u verzamelen. U heeft bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren.

Tot slot heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens. Als u bovendien het magazine “De Voor/Le Sillon” niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Wanneer u dat doet, zullen wij uw voorkeur registreren en ervoor zorgen dat u dit magazine niet meer ontvangt.

​6.2​ Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan uw verzoek per post, schriftelijk ter plaatse of per e-mail richten tot Cofabel via privacy@cofabel.be, of via:

Cofabel Noord Cofabel Oost Cofabel WestPeperstraat 4A   Rue de Villers 34 Hille Zuid 2   B-3071 Erps-Kwerps               B-4520 Vinalmont B-8750 Zwevezele

 

Alvorens we uw aanvraag kunnen behandelen en om uw privacy te beschermen, dienen we zeker te zijn van uw identiteit en dienen we een goed begrip te hebben van de informatie die u precies zoekt.  Daarom vragen we u om in uw verzoek de volgende informatie op te nemen: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van uw verzoek.

Wij hebben één maand de tijd om uw verzoek te beantwoorden. Hou er rekening mee dat deze periode begint te lopen wanneer wij uw gedateerd en ondertekend verzoek schriftelijk per post, elektronisch, of schriftelijk ter plaatse hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan uw verzoek.

Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op met ons via privacy@cofabel.be. Op die manier kunnen wij samen met u bekijken hoe we u alsnog tegemoet kunnen komen. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit.

​7​ Wijzigingen in deze verklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum. Indien wij aanzienlijke wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring waardoor onze privacypraktijken in wezenlijk opzicht veranderen, kunnen we u hiervan ook op andere wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door je een e-mail te sturen of een mededeling op onze website te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden.

 

 

3. PRIVACYVERKLARING AGENTEN EN LEVERANCIERS

Laatste update privacyverklaring: 6 juni 2018

Bij Cofabel, een divisie van Cobelal NV, hechten we belang aan de privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van eenieder van wie we persoonsgegevens verzamelen. Deze privacyverklaring heeft de bedoeling u als agent en leverancier te informeren over hoe we bij Cofabel zorg dragen voor uw persoonsgegevens en hoe we deze verwerken.

​1.​ Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring geldt voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door Cofabel van de Belgische Cofabel agenten en leveranciers.

​2.​ Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Cobelal NV - divisie Cofabel, gevestigd te Aarschotsesteenweg 84, 3012 Wilsele (België) met ondernemingsnummer 0408.456.706 (hierna ‘Cofabel’ genoemd) is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Binnen de groep van ondernemingen waartoe Cofabel behoort, is een functionaris voor de gegevensbescherming benoemd. Deze functionaris houdt toezicht op de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de functionaris op privacy@cofabel.be.

Tezamen met ons is John Deere International GmbH, 8200 - Schaffhausen, Zwitserland  ook verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de agenten. Voor informatie over de doelstellingen van John Deere voor het verwerken van van informatie (en de wettelijk basis), over de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, ontvangers van persoonsgegevens, gegevensoverdracht mechanismen, of de rechten van betrokkenen, gaat u naar de lange versie van het privacybeleid op de landspecifieke website van John Deere op www.johndeere.com/privacy.

​3.​ Welke persoonsgegevens verwerken we van u als agent

Vooreerst melden we u dat we uw gegevens verzamelen op basis van enerzijds onze contractuele relatie en anderzijds een gerechtvaardigd belang. We waken er steeds over dat er een evenwicht bestaat tussen ons belang en dat van u, en wij verzamelen enkel die gegevens die redelijk zijn en niet bovenmatig.

Welke gegevens?

We verzamelen de volgende gegevens over u als agent: voornaam, achternaam, agentnummer, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, taal, aankoopgeschiedenis (serienummer aangekochte machines, merk, pk’s, productiejaar, datum van levering,...) en de betalingsgeschiedenis. Indien u een bedrijf heeft, verzamelen we ook de volgende gegevens: bedrijfsnaam, handelsvorm en vestiging bedrijf.

Deze gegevens worden door ons rechtstreeks via u verzameld in het kader van onze relatie importeur-agent. We verzamelen deze gegevens onder meer op het moment dat u agent wordt, wanneer u een aankoop doet, wanneer u contact opneemt met ons,...

Voor welke doelen verwerken we deze gegevens?

We gebruiken voorgemelde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • agent administratie
 • Beheer van bestellingen, leveringen, afleverbewijzen
 • Waarschuwen van agenten voor terugroepacties
 • Opvolgen van de garantieperiodes, garantieclaims ingediend door agenten beheren
 • Herstelling verzoeken opvolgen
 • Beheren van inschrijvingen in fabrieksbezoeken en demo’s
 • Sales acties van agenten opvolgen
 • Contact onderhouden met agenten
 • Analyseren van verkoopresultaten agenten

Wij verwerken de hierboven vermelde gegevens van u als agent omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft afgesloten in het kader van onze relatie importeur-agent. Zonder deze verwerkingen kunnen wij geen bestellingen beheren, bestellingen leveren, garantieperiodes opvolgen, terugroepacties uitvoeren,....

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We houden de gegevens niet langer bij dan nodig voor het realiseren van de hoger vermelde doeleinden. Van zodra uw gegevens niet meer nodig zijn, worden deze verwijderd.

​4.​ Welke persoonsgegevens verwerken we van u als leverancier

Welke gegevens?

Vooreerst melden we u dat we uw gegevens verzamelen op basis van enerzijds onze contractuele relatie en anderzijds een gerechtvaardigd belang. We waken er steeds over dat er een evenwicht bestaat tussen ons belang en dat van u, en wij verzamelen enkel die gegevens die redelijk zijn en niet bovenmatig.

We verzamelen volgende gegevens: bedrijfsnaam, handelsvorm, naam, adres, e-mailadres, telefoon en/of GSM-nummer, BTW nummer, bankrekeningnummer, verkoopgegevens en informatie over uw professionele activiteiten.

Deze gegevens hebben we verkregen van:

- uzelf, via aankoopgesprekken, bestelformulieren, contracten, facturen, commerciële acties

- van  andere vennootschappen uit de groep (Groep AVEVE), waartoe Cofabel behoort

- van derden, zoals de kruispuntbank van ondernemingen, Trendstop,...

Voor welke doelen verwerken we deze gegevens?

Uw gegevens worden in de eerste plaats gebruikt om de handelsrelatie tussen ons optimaal te laten verlopen en de opgenomen verbintenissen correct uit te voeren en op te volgen. Concreet gebruiken we uw gegevens voor onze algemene leveranciersadministratie, verwerken van inkomende facturen, uitvoeren van betalingen, corresponderen over leveringen en facturen.

​Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We houden de gegevens niet langer bij dan nodig voor het realiseren van de hoger vermelde doeleinden. Van zodra uw gegevens niet meer nodig zijn, worden deze verwijderd.

​5.​ Verkopen we uw gegevens aan derde partijen of geven we uw gegevens door?

Voor de uitvoering van onze dienstverlening aan de agenten kunnen wij gegevens delen met:

Verder kunnen wij zowel de gegevens van onze agenten als leveranciers delen met:

 • De vennootschappen binnen de groep (Groep AVEVE) waartoe Cofabel behoort. Dit om de klantenadministratie te centraliseren
 • Derden (zoals datacenters, drukkerijen, mailingbureaus en softwarebeheerders). Wij hebben met deze partijen overeenkomsten gesloten waardoor de bescherming van uw gegevens wordt gewaarborgd.

We verkopen in geen geval uw gegevens door aan derden.

​6.​ Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Cofabel neemt de bescherming van uw persoonsgegevens en uw vertrouwen in ons serieus. Daarom ondernemen wij alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen maken de diensten gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. Zo slagen we de door u verstrekte persoonsgegevens op in databases, informatiesystemen en servers die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel of contractanten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken.

Wanneer wij de gegevens van agenten onderbrengen in databases/webapplicaties en andere systemen aangeleverd door John Deere zorgt ook John Deere ervoor dat uw persoonsgegevens en machinegegevens veilig zijn. Zo heeft John Deere een informatie- en data-beveiligingsprogramma geïmplementeerd dat administratieve, technische en fysieke controles bevat om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Zo gebruikt John Deere bijvoorbeeld encryptie technologieën om uw financiële informatie te beveiligen wanneer het verzonden wordt via het internet. U kan meer lezen over het beveiligingsbeleid van John Deere via: https://www.deere.com/en/privacy-and-data/

​7.​ Hoe kan u ons een vraag stellen of uw rechten uitoefenen?

​7.1.​ Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos inzage te vragen in de persoonsgegevens die we bij Cofabel over u verzamelen. U heeft bovendien het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren.

​7.2.​ Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan uw verzoek per post, schriftelijk ter plaatse of per e-mail richten tot Cofabel via privacy@cofabel.be, of via:

Cofabel Noord    Cofabel Oost   Cofabel WestPeperstraat 4A    Rue de Villers 34  Hille Zuid 2B-3071 Erps-Kwerps   B-4520 Vinalmont  B-8750 Zwevezele

Alvorens we uw aanvraag kunnen behandelen en om uw privacy te beschermen, dienen we zeker te zijn van uw identiteit en dienen we een goed begrip te hebben van de informatie die u precies zoekt.  Daarom vragen we u om in uw verzoek de volgende informatie op te nemen: volledige naam, adres, e-mailadres, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart en een duidelijke beschrijving van uw verzoek.

Wij hebben één maand de tijd om uw verzoek te beantwoorden. Hou er rekening mee dat deze periode begint te lopen wanneer wij uw gedateerd en ondertekend verzoek schriftelijk per post, elektronisch, of schriftelijk ter plaatse hebben ontvangen en wij alle vereiste informatie hebben om te voldoen aan uw verzoek.

Indien u van mening bent dat we uw verzoek niet correct afgehandeld hebben, neem dan contact op met ons via privacy@cofabel.be. Op die manier kunnen wij samen met u bekijken hoe we u alsnog tegemoet kunnen komen. Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit.

​8.​ Wijzigingen in deze verklaring

Als we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, wordt de gewijzigde verklaring hier gepubliceerd met bovenaan de vermelding van de herzieningsdatum. Indien wij aanzienlijke wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring waardoor onze privacypraktijken in wezenlijk opzicht veranderen, kunnen we u hiervan ook op andere wijze op de hoogte stellen, bijvoorbeeld door je een e-mail te sturen of een mededeling op onze website te publiceren voordat de wijzigingen van kracht worden.

 

PRIVACYBELEID INZAKE GEGEVENS VAN MOONDA

 

De informatie die op deze website wordt verzameld, wordt ook verwerkt door MOONDA welke zijn eigen licentie heeft, met onze server en technisch team die zich in Frankrijk bevinden.

Overeenkomstig uw rechten en vrijheid, kunt u toegang nemen tot uw gegevens of een verzoek daarvoor indienen door via dit e-mailadres contact op te nemen. dataprivacy@moonda.com.

U kunt ook meer informatie over traceren vinden die op deze website wordt uitgevoerd en uw voorkeuren beheren door de Cookiebeleid. van de website te bezoeken.

This document was last updated on: 11/07/2018

Officiële John Deere invoerder voor België

Peperstraat 4 A, B-3071 Erps-Kwerps, Belgium

Tel: +32 (0)2 759 40 93

Fax: +32 (0)2 759 99 28

info@cofabel.be

https://cofabel.be/

Officiële John Deere invoerder voor België

Hille-Zuid 2, B-8750 Zwevezele, Belgium

Tel: +32 51 747 843

info@cofabel.be

https://cofabel.be/

Officiële John Deere invoerder voor België

Rue de Villers 34, B-4520 Vinalmont, Belgium

Tel: +32 85 616 200

info@cofabel.be

https://cofabel.be/