Waarom verticuteren?

Waarom verticuteren?

De eenvoudige manier om uw gazon te upgraden

Zie hoe uw gazon groeit: Ongeacht hoe groot of klein uw tuin is, onze verticuteermachines op elektriciteit of benzine blazen uw gazon nieuw leven in en laten het blaken van gezondheid. Uw gazon moet ten minste drie jaar oud zijn voordat u voor het eerst verticuteert. Maai het gras zo kort mogelijk voordat u begint; een gemiddelde hoogte van 4 cm is ideaal. Werk indien mogelijk als de bodem goed droog is; dit voorkomt schade aan de machine en zorgt ervoor dat de gemaakte groeven open blijven.


WAT IS VERTICUTEREN?

Bij verticuteren wordt het gras iets gemaaid en worden mulch (oude grassnippers) en mos verwijderd. De bodem kan dan meer zuurstof opnemen waardoor de groei van het gazon wordt versneld. De originele Engelse term ‘verticutting’ is een combinatie van de woorden ‘verticaal’ en ‘snijden’.

De beste tijd om het gazon te verticuteren is in de lente van half april tot begin mei. In deze periode kan het gazon het beste geregenereerd worden. Het scherpe en spiraalgemonteerde snijblad op de John Deere-verticuteermachine snijdt millimeters diep in het gras, waarna de bodem vrij is van dood gras en ongewenst vilt.
De verticuteermachines met opvangzakken vangen het materiaal op terwijl er wordt geverticuteerd.

Tijdens het verticuteren wordt gras met onvoldoende wortels uitgetrokken. Om deze reden is gras dat net is gelegd niet geschikt voor verticuteren; het duurt een aantal maanden totdat de wortels lang genoeg zijn. Een vuistregel is dat het gazon ten minste drie jaar oud moet zijn voordat het de eerste keer geverticuteerd wordt.

Na verticuteren moet het gazon bemest worden. Afhankelijk van de bodem, kan het oppervlak ook met zand bestrooid worden. Het wordt aanbevolen extra te zaaien als het gras te dun is.

Vilt – wat is het en hoe wordt het gevormd?
Door het jaar heen hopen overblijfselen van planten en grassnippers zich op, waardoor de bodem dichter wordt. Regenwater, lucht en voedingsstoffen kunnen niet langer bij de wortels van het gras komen. Het gazon ziet er slecht en onregelmatig uit omdat de grasplanten niet langer een ononderbroken oppervlak vormen.

JUIST VERTICUTEREN

Door regelmatig te verticuteren, maaien en bemesten, blijft uw gazon gezond en mooi. Het gras begint te groeien als de grondtemperatuur 8°C bereikt. Dit zorgt voor de beste omstandigheden als u de eerste keer met de verticuteermachine werkt.

Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de verticuteermachine in Europa gebruikt worden van april tot september. De herfst is ook een goede periode om te verticuteren omdat uw gazon weer goed verzorgd wordt en omdat mos dat in de zomer is gegroeid, verwijderd wordt.

De volgende stappen moeten genomen worden:

  • Het gazon moet al een of twee keer zijn gemaaid in de lente.
  • Voor verticuteren moet het gazon gemaaid worden met de kleinst mogelijke bladhoogte: een maaihoogte van vier centimeter is ideaal.
  • De bodem moet goed droog zijn. Hierdoor wordt het werk eenvoudiger en wordt de machine beschermd.

BEPAAL DE JUISTE WERKDIEPTE:

Pas de werkdiepte op de juiste manier aan. Dit is afhankelijk van de mate van vilt en bodemverdichting. De leeftijd van het gazon is essentieel. Plaats de machine op het gazon, het mes moet de grond net aanraken. Schakel de verticuteermachine in en beweeg hem een kleine afstand over het gazon.

Corrigeer de werkdiepte zodat het blad alleen het oppervlak maait.

Plaats het mes van de verticuteermachine in de startpositie zodat de werkdiepte wordt ingesteld. In deze startpositie kan de gewenste maaidiepte ingesteld en aangepast worden.

De maaidiepte van een perfect afgewerkt gazon is ongeveer 3 mm en van een onverzorgd gazon ongeveer 5 mm.

U kunt beter elke drie weken verticuteren met een diepte van ongeveer 3 mm.

U kunt nu beginnen. Bij afgewerkte gazonnen gebruikt u de verticuteermachine in één richting. Bij een samengeklit oppervlak beweegt u eerst in één richting en gaat u daarna weer terug. Als er van richting wordt veranderd, mag het mes niet in de grond zijn (hendel naar beneden). Werk snel. Schakel de machine uit als u stopt met verticuteren.

Hark het vilt dat nu op het oppervlak ligt goed bij elkaar. Het gazon kan nu bemest of met zand bestrooid worden. Als het oppervlak droog is, moet het besproeid worden.

Na verticuteren moet het gazon een aantal dagen beschermd worden. Zo heeft het gras de optimale omstandigheden om te regenereren na de impact van het verticuteren.

Belangrijk:
bij droge omstandigheden moet het gazon besproeid worden na het verticuteren.

In de herfst:
bij droog weer moeten eerst de gevallen bladeren bij elkaar geharkt worden. Deze bladeren zorgen voor bladhumus, dat belangrijk is voor bodemverbetering en bemesting.

HET VERSCHIL: VERTICUTEREN EN BELUCHTING

Met ‘beluchting’ bedoelen we de beluchting van een gazon. Hiervoor wordt een machine gebruikt om gaten van 5 tot 9 cm te maken in het gazon die worden gevuld met zand. De tanden die de gaten maken, kunnen hol of vast zijn.

Door het gazon te beluchten wordt verdichting van het gras tegengegaan, vindt er gaswisseling plaats en wordt de groei van aërobe bacteriën gestimuleerd. Na beluchting en bijzaaien wordt het gazon bemest. Bij golfbanen wordt het oppervlak met zand bestrooid na beluchting en genivelleerd (getrokken).

Beluchting wordt gewoonlijk uitgevoerd voor het groeiseizoen van het gras, begin mei of halverwege augustus. Dit is afhankelijk van de bodem- en omgevingsomstandigheden zodat oppervlakken regelmatig belucht worden. Als er kleine tanden gebruikt worden, is het niet noodzakelijk dat het gazon met zand bestrooid wordt (bijvoorbeeld om een natte plek te ventileren).

Rue de Villers 34
B - 4520 Wanze
Tel. (+32) (0)85 61 62 00
Fax (+32) (0)85 61 62 10
info.wanze@cofabel.be

www.cofabel.be